Οφέλη

myPocketbiz Sales
Οφέλη από τη χρήση του PocketBiz Sales

 • Άμεση αποστολή των παραγγελιών και σημαντική μείωση των χρόνων παράδοσης
 • Ελαχιστοποίηση των λαθών λόγω της αυτόματης καταχώρησης των παραγγελιών, τιμολογίων κτλ.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πωλητών, μέσω των εργαλείων και των πληροφοριών που τους παρέχονται.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες
 • Ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων
 • Χρήσιμες αναφορές για την πορεία των πωλήσεων και την απόδοση των πωλητών

myPocketbiz Field Service
Οφέλη από τη χρήση του PocketBiz Field Service

 • Άμεση ενημέρωση τεχνικού προσωπικού 
 • Πλήρες ιστορικό και καρτέλα πελάτη / συσκευής 
 • Άμεση τιμολόγηση 
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
 • Αύξηση παραγωγικότητας 
 • Real time reporting για τη Διοίκηση

myPocketbiz Pharma
Οφέλη από τη χρήση του PocketBiz Pharma

 • Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του κύκλου ενημέρωσης
 • Αποτελεσματικότερες πωλήσεις
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών 
 • Άμεση πληροφόρηση
 • Ταχύτερη αντίδραση στις κινήσεις του ανταγωνισμού
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Ελαχιστοποίηση λαθών
 • Πολύ χαμηλό κόστος επένδυσης (μηνιαία συνδρομή)