Χαρακτηριστικά

myPocketbiz Sales
 • Παραγγελιοληψία
 • Ταμείο
 • GPS
 • Merchandising
 • Sell out
 • Ερωτηματολόγια
 • Καρτέλα Πελάτη

myPocketbiz Field Service
 • Ορισμός συνεργείου 
 • Αναλυτική καταχώρηση εργασιών 
 • Αναλυτική χρέωση βλάβης, ανταλλακτικών και υπηρεσιών Τιμολόγηση εργασιών 
 • Παρακολούθηση εγγυήσεων συσκευών 
 • Παρακολούθηση stock ανταλλακτικών / Παραγγελία 
 • Κατηγοριοποίηση βλαβών 
 • Ιστορικό κλήσεων και έργων 
 •  Project Management 
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (ExVan)
 •  Ερωτηματολόγια 
 • GPS 

myPocketbiz Pharma
 • Ιατρικοί Επισκέπτες
 • Παραγγελιοληψία Πωλητών 
 • Στατιστική Πωλήσεων
 • Ταμείο Πωλητή 
 • Καρτέλες Πελατών