Γενικά

myPocketbiz Sales

Η SiEBEN, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για ευελιξία του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος προχωράει στην υλοποίηση της συνδρομητικής υπηρεσίας myPocketBiz Sales. Η υπηρεσία myPocketBiz Sales βασίζεται στην πλέον επιτυχημένη λύση Sales Force Automation, myPocketBiz Sales, που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η SiEBEN από το 2001 και ήδη μετράει εκατοντάδες επιτυχημένων υλοποιήσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία myPocketBiz Sales είναι μία υπηρεσία φορητής παραγγελιοληψίας και merchandising με συνδρομητικό χαρακτήρα, η οποία υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν εξωτερικούς πωλητές και επιθυμούν να έχουν έλεγχο όλου του φάσματος της διαδικασίας των πωλήσεων. Σκοπός δεν είναι μόνο η υποστήριξη των πωλητών, αλλά κυρίως η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η υπηρεσία myPocketBiz Sales απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν το δίκτυο πωλήσεων τους και να κάνουν χρήση εργαλείων που θα τους στηρίξουν μόνο όταν και για όσο τις χρειάζονται. Κάνοντας χρήση υπολογιστών παλάμης οι πωλητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διεκπεραίωση των εργασιών τους. Η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη επιτρέποντας στις πληροφορίες που βρίσκονται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας (ERP / εμπορολογιστικό) να είναι στην διάθεση του πωλητή ανά πάσα στιγμή μέσω GPRS, ενώ κάθε αλλαγή και προσθήκη από την πλευρά του πωλητή μεταφέρεται κατά τον ίδιο τρόπο – μέσω GPRS – στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας για την ενημέρωσή του.

Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να φιλοξενηθεί (hosted service) στις εγκαταστάσεις της SiEBEN, ή να γίνει εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων για την υλοποίηση της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του Πελάτη (on premise service). Στην πρώτη περίπτωση δεν απαιτείται καμία επένδυση σε υποδομές από την πλευρά της επιχείρησης Η σημαντική καινοτομία της υπηρεσίας myPocketBiz Sales είναι ο συνδρομητικός της χαρακτήρας. Οι εταιρείες πληρώνοντας, απλά, μία μηνιαία συνδρομή ανά πωλητή μπορούν να απολαμβάνουν, όποτε θέλουν και για όσο χρονικό διάστημα θέλουν τα οφέλη της υπηρεσίας. Δεν απαιτείται καμία προαγορά μηνιαίων συνδρομών και καμία δέσμευση ως προς τον αριθμό χρηστών και τον χρόνο χρήσης της υπηρεσίας.

myPocketbiz Field Service

Η υπηρεσία myPocketBiz Field Service απευθύνεται σε εταιρίες που έχουν εξωτερικά συνεργία τεχνικών και παρέχουν service σε τελικούς πελάτες (καταναλωτές και επιχειρήσεις). Επιτρέπει στις εταιρίες να οργανώσουν και να καταγράψουν με λεπτομέρεια τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον πελάτη, ενώ οι τεχνικοί της εταιρίας έχουν πρόσβαση την οποιαδήποτε στιγμή σε απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, τις άλλες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο πελάτη, καθώς και το επιθυμητό δρομολόγιο που πρέπει να ακολουθηθεί για την διεκπεραίωση των εργασιών του.


Η εφαρμογή απευθύνεται σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής προϊόντων: 
  • Αντιπροσωπείες ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 
  • Αντιπροσωπείες ειδών αυτοματισμού 
  • Εταιρίες πληροφορικής 
  • Ασφαλιστικές εταιρίες 
  • Αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων 
  • Εταιρίες τηλεπικοινωνιών

myPocketbiz Pharma

Η υπηρεσία myPocketBiz Pharma στηρίζεται στην πλέον επιτυχημένη πλατφόρμα φορητών πωλήσεων (mobile field sales) στην ελληνική αγορά, PocketBiz. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρικούς επισκέπτες που επισκέπτονται τα τελικά σημεία πώλησης και Ιατρούς.

Η σημαντική καινοτομία της υπηρεσίας myPocketBiz Pharma είναι ο συνδρομητικός της χαρακτήρας. Οι εταιρείες πληρώνοντας, απλά, μία μηνιαία συνδρομή ανά πωλητή μπορούν να απολαμβάνουν, όποτε θέλουν και για όσο χρονικό διάστημα θέλουν τα οφέλη της υπηρεσίας. Δεν απαιτείται καμία προαγορά μηνιαίων συνδρομών και καμία δέσμευση ως προς τον αριθμό χρηστών και τον χρόνο χρήσης της υπηρεσίας.