Τιμοκατάλογος

myPocketBiz

Τιμές ανά μήνα (€)

Modules

Μηνιαίο συμβόλαιο

6 μήνες συμβόλαιο

12 μήνες συμβόλαιο

Sales

25

23

20

X-Van

25

23

20

Merchandising

25

23

20

Field Service

25

23

20

Pharma

38

35

30

Executive BI

38

35

30

CRM

25

23

20

Full Pack

42

38

33