Εγγραφή για Demo

Προέκυψαν τα ακόλουθα σφάλματα:
 
Εγγραφή