Όροι - Δικαιώματα Χρήσης

Η SiEBEN ΕΠΕ (www.sieben.gr) που δημιούργησε το πρόγραμμα myPocketBiz και το διανέμει μέσω του διαδικτυακού τόπου www.mypocketbiz.net, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.
 
O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ο,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η SiEBEN δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.
 
Η SiEBEN παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.mypocketbiz.net τις υπηρεσίες mypocketbiz sales, mypocketbiz field service και mypocketbiz pharma με τους διαθέσιμους τρόπους (on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα, πληρωμή μέσω PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Στις σελίδες του www.mypocketbiz.net συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο www.mypocketbiz.net υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του myPocketBiz κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το myPocketBiz αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του.
 
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του myPocketBiz και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, PayPal, τραπεζικοί οργανισμοί). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του myPocketBiz.
 
Η SiEBEN σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών" στην ιστοσελίδα της www.mypocketbiz.net. Σε περίπτωση που η SiEBEN αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση του myPocketBiz, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες αντίτιμο των credits που θα διαθέτει εκείνη τη στιγμή.
 
Η SiEBEN διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
 
Σε περίπτωση αγοράς on-line μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με τον αριθμό τηλεφώνου και το email με το οποίο έχει εγγραφεί στην υπηρεσία myPocketBiz. Αν η αγορά credit πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω PayPal, η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το e-mail που χρησιμοποιούν ως PayPal ID. Αν η αγορά credit γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής.
 
Εγγραφή
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του myPocketBiz συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το myPocketBiz στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
 
 Λογαριασμός μέλους
Το myPocketBiz εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το myPocketBiz, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (password) στο κινητό του και το email του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
 
Tα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τη SiEBEN για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το myPocketBiz δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
 
 Δεοντολογία μελών
Εφόσον η εγγραφή του χρήστη/μέλους γίνεται με την αποστολή κωδικού με email & sms στο κινητό του τηλέφωνο και δεδομένου ότι το κινητό είναι προσωπικό είδος και το email account επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κινητού του και του email account του και για τον τρόπο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του myPocketBiz. 
 
Δεσμοί (links) προς άλλα sites
Ο δικτυακός μας τόπος www.mypocketbiz.net δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για τη SiEBEN. H SiEBEN δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.mypocketbiz.net και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 
Αλλαγές και Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης του myPocketBiz
Η SIEBEN διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου του myPocketBiz χωρίς προειδοποίηση. Η SIEBEN διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.
 
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του myPocketBiz, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SiEBEN.
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
 
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.mypocketbiz.net είναι τα ακόλουθα:
  • Ονοματεπώνυμο, Email, Αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους
  • Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password)
  • PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά μέσω PayPal)
  • Αποθηκευμένα Κείμενα
  • Στατιστικά & Ιστορικό 
  • Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του myPocketBiz έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο myPocketBiz μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 
Αποζημίωση
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της SiEBEN οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την SiEBEN στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
 
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.